Tyck till om trygghet och brottsförebyggande arbete

Publiceringsdatum : 2019-11-04

Du som bor/verkar i Lerums kommun har nu chansen att påverka hur polis och kommun kan samverka kring brottförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Nu har du chansen att ge oss din input i den lägesbild polisen och kommunen gör tillsammans. Det tar bara några minuter. Klicka på länken så kommer du till vår enkät.

Länken till enkäten finns här: https://arcg.is/5PGe1

Tack för att du är med och påverkar!