Tyck till om utvecklingen av Flodas, Gråbos och Lerums centrum

Publiceringsdatum : 2020-10-16

Vad är viktigt för dig när kommunens tätortscentrum utvecklas? Ta chansen att tycka till och svara på enkäterna från kommunfullmäktiges beredning för infrastruktur och boende. Enkäterna handlar om utvecklingen av Flodas, Gråbos och Lerums tätortscentrum. Du får gärna svara på alla tre, oavsett var i kommunen du bor.

Vad är viktigt för att skapa funktionella, attraktiva och hållbara tätortscentrum i kommunen? Vad är det för kvaliteter i respektive tätortscentrum som du som invånare tycker bör utvecklas eller bibehållas? Vad gör ett tätortscentrum levande? Som plats för möten, konsumtion, aktiviteter, nav för kommunikationer, rekreation, kommunala tjänster, att bo på och mera?

Beredningen för infrastruktur och boende ger med din hjälp underlag till det arbete som pågår i utvecklingen av kommunens tätortscentrum i Floda, Gråbo och Lerum. Så passa på att lämna dina tankar och synpunkter. Du kommer till enkäterna via länkar nedan under Mer information.

Tack för din medverkan!