Undersökning av sjöbotten och strandkanter i Stora Stamsjön och Öxsjön

Publiceringsdatum : 2021-05-10

De närmaste veckorna framåt undersöker vi sjöbotten och strandkanten runt om i Stora Stamsjön och Öxsjön. Vi får en bra bild av hur terrängen i vår största vattentäkt ser ut och ett bra underlag på hur vi i framtiden kan jobba för att säkerställa en god vattenförsörjning.

Vi gör en så kallad batymetrisk undersökning som syftar till att kartlägga terrängens fysiska form under vatten. Det är motsvarigheten till topografi på land. Vid undersökningen används ekolodning, laserscanning samt flygfotogrammetri.

Undersökningen utförs för Lerums kommun av Marin Miljöanalys AB.