Unga i Lerum får själva bestämma skolmaten

Publiceringsdatum : 2019-04-25

Under två veckor i maj kommer ett 20-tal högstadieungdomar få bestämma skolmatsedeln för alla 8000 elever i Lerums kommun. Initiativet är en del i att öka ungas inflytande.

Hur stärker vi ungas möjligheter till inflytande? Hur finner vi nya former för att inkludera unga människor i samhällsutvecklingen?

- I våra samtal med unga i kommunen blev det snabbt klart att de inte önskade ett ungdomsfullmäktige. De ville ha något mer snabbfotat. Istället vill de engagera sig i enskilda insatser som de verkligen bryr sig om. I diskussionerna blev det väldigt tydligt att skolmaten var något som upprörde många, säger Viktoria Esko, verksamhetsutvecklare i Lerums kommun och projektledare för Ungas inflytande.

Utgångspunkten i Ungas inflytande är ungas intresse, lust och drivkrafter. Projekt Ungas inflytande ska vara av karaktären undersökande och genomförande. Det ska vara medskapande, engagerat och flexibelt arbetssätt – på de ungas villkor.

I delprojekt Makt över maten har 20 högstadieelever på Ljungviksskolan i Gråbo fått sätta samman en tvåveckorsmeny som ska gälla i hela kommunens förskolor, skolor och på gymnasiet i slutet av maj. Budgetramarna är desamma som för ordinarie verksamhet, liksom kraven på högt näringsvärde.

- Ungdomar är framtiden. Vi behöver bli fler unga som vill vara med och forma framtiden. Det betyder också att vi behöver organisera oss för att kunna arbeta med kommunen och politiker. Det kan vi göra genom projektet "Ungas inflytande". Makt över maten är en del i att lägga grunden för hur inflytande på riktigt kan se ut längre fram. Planerna för projektet är många och under våren kommer vi att utveckla samarbete med kommun, skola och näringsliv. Följ gärna vår resa och om du vill engagera dig får du inte tveka att kontakta mig, säger Henrik Dävermo, elevrådsordförande på Ljungviksskolan och med i delprojekt Makt över maten.

Forskning visar att ungdomar som får möjlighet till inflytande även mår bättre över lag och lär sig nya saker. I höst ska projekt Ungas inflytande utvärderas och mynna ut i ett förslag från förvaltningen till politikerna hur ungas inflytande ska införas i kommunens verksamhet.