Unga och kvinnor gillar visionen bäst

Publiceringsdatum : 2017-12-20

Men de unga litar inte på andra människor i samma utsträckning som övriga åldrar gör. De som lever sina liv enligt de egna önskemålen är de nyblivna pensionärerna. I det stora hela tycker vi att stämningen mellan oss människor i kommunen är god.

I samband med medborgarundersökningen 2017 bad Lerums kommun SCB att ställa en rad tilläggsfrågor som rör kommunens vision 2025. Drygt 500 invånare tillfrågades.

Det totala medelbetyget om visionen är 7,6 (av 10).  Unga 18-24 år uppskattar den mest (86 procent ger toppbetygen 8-10). Överlag är också kvinnor mer positiva till visionen och kommunens visionsarbete än vad män är.

På frågan om hen känner sig delaktig i visionsarbetet är medelbetyget 4,9. Även frågan hur långt kommunen nått i sitt arbete, inkluderat inflytande och kreativitet, får medelbetyg till svar.

I undersökningen märks inga signifikanta skillnader på svaren beroende på var i kommunen hen bor - i Lerums tätort, annan tätort eller på landsbygden.

Noterbart är att de unga har svagast tilltro till andra människor. På frågan om du litar på andra människor svarar 55 procent av de unga i åldrarna 18-24 år nej. Siffrorna för totalen är 85 procent ja. Det ska sägas att felmarginalen är stor.

De som upplever att de kan leva som de vill är framför allt de i åldrarna 65-74 år (7,9 i medelbetyg). Alla åldrar är överens om att det är en god stämning mellan människor i kommunen. (8,1 i medelbetyg).

Läs mer om tilläggsfrågorna i bilagan nedan.