Unikt pilotprojekt i Lerum

Publiceringsdatum : 2020-01-07

Digitala vattenavläsare som kan lyssna på vattenflödet i ledningsnätet. Det blir snart en verklighet i Aspenäs och Solås. Ett pilotprojekt med många möjligheter.

Med stöd av länsstyrelsen ska Lerums kommun, inom ramen för projektet, installera cirka 500 digitala vattenmätare i villor i västra Lerum. Starten sker i början av 2020.

- Digitala vattenmätare är inget nytt, men tekniken att kunna avlyssna vattenflödet för att upptäcka läckor i ledningsnätet är teknik i framkant. Det gör att vi snabbare kommer att kunna upptäcka vattenläckor och kapa ledtider för att åtgärda vattenavbrott, säger Andreas Davidsson, enhetschef för VA-distribution.

Dessa digitala vattenmätare bildar tillsammans ett nätverk av ljudavlyssning som gör att dagens svåra arbete med att lokalisera vattenläckor kan bli betydligt effektivare.

Men hur då lyssna på vatten?

- Det är som att spana efter u-båtar. Ljud färdas bra i vatten. Lyssningsfunktionen reagerar på oregelbundna ljud och skickar då in rapporter. Oregelbundna ljud betyder störningar i vattenflödet, störningar i form av exempelvis läckage.

Installeringen av digitala vattenavläsare innebär även andra fördelar. En är att automatisk vattenavläsning innebär minskad administration. En annan är att planerade åtgärder kan göras mer kostnadseffektivt. De digitala vattenavläsarna har även längre hållbarhet.

- Pilotprojektet ska utvärderas löpande under 2020, om allt fungerar bra planerar kommunen att byta ut vattenmätarna för kommunens alla 10 000 abonnenter. Det finns så många fördelar att vi kalkylerar med att räkna hem investeringen inom en nära framtid.

Lerums kommun får 610 000 kronor av länsstyrelsen för vattenbesparande åtgärder med ny teknik. Hushållen, som förbereds i brevutskick, betalar inget extra för de nya digitala vattenavläsarna.