Uppdatering från E20 Tollered-Ingared mars-april

Publiceringsdatum : 2021-03-26

Trafikpåverkan norrgående på- och avfarter till E20 i Tollered, som är väderberoende och pågår fram till 16 april.

Onsdagen den 7 april planerar Trafikverket också att gjuta broar i kommande Högelidsmotet. Arbetet är arbetsintensivt och innebär ökad aktivitet med betonglastbilar i området, vilket närboende kan märka av. Berörda boende har blivit informerade. Arbetet pågår från tidig morgon till sen kväll med många tunga transporter, men påverkar inte trafiken på E20. 

Klicka här för att läsa mer om asfaltering Tolleredsmotet