Förbereder upphandling av resecentrum

Publiceringsdatum : 2017-02-27

Lerums kommun och Västtrafik förbereder nu gemensamt arbetet med upphandling av Lerums kommande nya resecentrum. Ambitionen är att resecentrum ska kunna invigas i december 2019.

Nu inleds nästa fas i arbetet med att skapa ett nytt resecentrum i Lerum. Lerums kommun och Västtrafik är överens om att starta programhandlingsarbetet och förbereda för upphandling av entreprenaden. Preliminär öppning av Lerum resecentrum blir i december 2019.

– Vi vill att Lerum resecentrum ska blir en levande plats där människor kan mötas i en trevlig och trygg miljö där det finns goda möjligheter för kultur och andra upplevelser. Det känns väldigt bra att vi tillsammans med Lerums kommun nu kan ta nästa steg mot byggstart, säger Lars Holmin (M), styrelseordförande för Västtrafik.

Lerums kommun är en av de största pendlingskommunerna i Göteborgsområdet med en stark identitet som stationssamhälle. Stationen och bussterminalen har ett beräknat resande om totalt cirka två miljoner på- och avstigande per år. Lerum resecentrum ska bli en modern, attraktiv knutpunkt och mötesplats med betydande inslag av resenärs- och samhällsservice.

– Det nya resecentrumet är en viktig del av ett växande Lerum, säger Dennis Jeryd (S), ordförande i kommunstyrelsen, Lerums kommun. – En långsiktig satsning på tätare pendeltågstrafik, och Lerum som en framtida regional knutpunkt för regionaltåg bidrar starkt till en fortsatt hållbar tillväxt i vår kommun.

Byggnad med många funktioner

Lerum resecentrum byggs i tre våningar med resecentrumdelen i markplan. Byggnaden ska också innehålla pausutrymmen för Västtrafiks förare då många av dem startar och slutar sina arbetspass här. De övre två planen kommer att överlåtas till extern part för uthyrning till verksamheter och service. Västtrafiks del i investeringen beräknas uppgå till 80 miljoner kronor, exklusive statsbidrag.

Väster om den planerade byggnaden uppför Lerums kommun just nu ett p-däck för bil och cykel samt en gångbro mellan p-däcket och tågperrongen för väderskyddad anslutning. Arbetet med denna del beräknas bli klart under våren 2017.

Läs mer om arbetet med Resecentrum här