Kommunens grusvägar dammbinds ytterligare en gång

Publiceringsdatum : 2018-05-25

Vägenheten kommer att utföra ytterligare en omgång med dammbindning på kommunens grusvägar med början i nästa vecka. Detta eftersom förra veckans insats med att sprida dammbindningsvätska för att minska dammet inte gav önskad effekt.

Troligtvis är det varma och torra vädret orsak till att dammbindningen inte fungerade fullt ut.

Eftersom den tidigare behandlingen inte räckte ända fram, har vägarna hittills vattnats en gång om dagen med god effekt.