Uppskjuten trädfällning på Seatons allé

Publiceringsdatum : 2018-09-28

De resterande tre svampangripna träden på Seatons allé fälldes inte som planerat i tisdags 25 september. Trädens tunna tillstånd medförde att de inte gick att fälla som tänkt, vilket gjorde att planeringen för passerande tung trafik inte längre kunde gälla. Därför skjuts trädfällningen upp till ett senare datum.

Datum för nytt försök att fälla träden är ännu inte bestämt, men parkenheten arbetar skyndsamt med att kunna genomföra arbetet.

Fällningen av träden pausades under våren då parkenheten upptäckte häckande fåglar i tre av träden.

Parkenheten planerar nu också återplantering av nya träd på platserna där de svampangripna träden stod.