Urbankonst med sagotema intar Lerum

Publiceringsdatum : 2019-05-27

I maj och juni intog gatukonstorganisationen Artscape Lerums kommun och elva andra kranskommuner runt Göteborg. Artscape Saga bjöd in ett tjugotal internationella och svenska konstnärer att skapa fasadmålningar, inspirerade av klassiska folksagor från hela världen. I Lerums kommun har tre väggar målats: på kommunhuset i Lerum, Räddningsstationen i Stenkullen och på Lekstorpsskolan i Gråbo.

Väggen på Brobacken 11 (kommunhuset) målades 28 maj-4 juni av Curtis Hylton. Den andra målningen vid Räddningstjänstens fastighet i Stenkullen utfördes av konstnären BKFoxx, 29 maj-5 juni. Ett medskapande konstverk skapades 2-3 juni på Lekstorpskolan i Gråbo där konstnären Captain Kris tolkade allmänhetens idéer.

– Med klassiska folksagor som tema har vi tagit urbankonsten i en ny spännande riktning. Samtidigt som vi fått chansen att visa upp världens rika utbud av berättelser, med likheter och olikheter, säger Daniel Wakeham, en av Artscapes grundare.

I Lerum blir muralmålningarna ett nytt inslag i stadsbilden.

– Konsten är en viktig del i stadsrummet och en självklar del i stadsutvecklingen. Konst i offentliga rum är lättillgänglig och skapar möjligheter för fler att få konstupplevelser i sin vardag. Det känns väldigt roligt att få tillskott av muralmålningar av stora internationella konstnärer i kommunen. Att allmänheten får möjlighet att vara med och göra ett permanent avtryck på sin omgivning känns väldigt fint. Att Lerum i och med Artscape Saga dessutom blir en del av ett av världens största gatukonstområden är ju fantastiskt, säger Elin Tollbom, kultursamordnare i Lerums kommun.

Artscape

Artscape är en ideell kulturorganisation och en av världens ledande aktörer inom urban samtidskonst. Artscape genomförde Sveriges första gatukonstfestival någonsin i Malmö 2014 och har sedan dess anordnat storskaliga kulturprojekt i Göteborg och Värmland. I Artscape Saga ingår kommunerna: Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Projektet genomförs med stöd av Svenska Postkodstiftelsen, Västra Götalandsregionen och Kulturmiljonen GR och i samarbete med deltagande kommuner och sponsorer.

Kontakt Lerums kommun

Elin Tollbom
Kultursamordnare 
Sektor lärande                                          
elin.tollbom@lerum.se
0302-52 15 76