Utbildning i demensvård

Publiceringsdatum : 2017-05-24

Under det senaste året har Sektor stöd och omsorg utbildat drygt 150 omvårdnadspersonal, enhetschefer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, aktivitetsansvariga och sjuksköterskor i ett arbetssätt som kallas BPSD-registret.

BPSD står för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demenssjukdom. Symptomen drabbar någon gång ca 90 procent av alla som lever med en demenssjukdom. Dessa symptom kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar och de orsakar ett stort lidande framförallt för personen med demenssjukdomen, men även för närstående och vårdpersonal.

Utbildningen genomförs för att höja livskvaliteten för personer med demenssjukdom. Arbetssättet går i korthet ut på att observera och analysera tänkbara orsaker till symtom, för att sedan komma överens om en plan och vårdåtgärder som följs upp över tid.

www.bpsd.se kan du ta del av resultaten i Lerum och göra jämförelser med regionen och riket.

Alla våra särskilda boenden arbetar nu med stöd av BPSD-registret. Till hösten fortsätter utbildningarna för biståndshandläggare, hemtjänstpersonal och legitimerad personal i hemsjukvård.