Ute är det nya inne

Publiceringsdatum : 2020-05-13

I tider där social distansering är det nya normala och digitala möten blir en stor del av vår agenda fortsätter förskolans personal att varje dag möta barnen och varandra. Stor del av verksamheten flyttar då ut, på gårdar och i skogen där både barn och pedagoger är vana att vara.

- Om inne förut var basen och vi var tillfälligt ute under dagen så är det nu tvärt om. Ute är basen och inne är vi bara om vi behöver, säger Anna-Stina Åstbom som arbetar på Smörblommans förskola på Hästhagen-Uddareds förskoleenhet.

GläntanGläntanPå Smörblommans förskola har därför en plats som barn och pedagoger kallar Gläntan växt fram. Det är ett uterum i en skogsglänta utanför gården där barn och pedagoger gemensamt har skapat en plats att leka, utforska och bygga på. Idén till Gläntan började med ett besök hos kollegorna på Vitsippans förskola på samma enhet. De hade under hösten byggt ett uterum i skogen nära sin gård.

- Vi hade länge drömt om en plats i skogen utanför vår gård. Barnen tyckte mycket om att vara där och vi ville tillsammans med dem utveckla en plats som var vår, som vi kunde bygga tillsammans. Det blev ett samarbete där barn, pedagoger, föräldrar och andra viktiga kontakter hjälptes åt, säger Anita Billgren Nilsson som arbetar på Vitsippans förskola.

Tredje rummet

Linda Linder som är ateljerista (konst-kulturpedagog) leder arbetet med Tredje Rummet- mötesplats för hållbar utveckling tillsammans med Hästhagen-Uddared och Berghults förskolor. Projektet var i början på året precis i startgroparna på att bjuda in hela Lerums kommuns förskolor för att gemensamt tänka om hållbar utveckling och möten med alla förskolor i Lerums kommun. Förskolechefer, förvaltningsledning och politiker hade besökt Tredje Rummet som har en lokal på Floda Torg men med covid-19 hängande över allt blev det tid för nya mötesplatser. Så i inspiration av barn och pedagoger fick även Tredje Rummet ett uterum. All möten sker numera i naturskyddsområdet vid Sävelången i Floda.

- Vi bestämde då att vi bjuder in alla som arbetar med förskola i Lerums kommun till workshop utomhus med fokus på hållbar utveckling. Det kan inspirera pedagogerna till andra sätt att tänka och utveckla verksamheten med barnen och även vara en plats som gör att de får landa lite, tänka sina egna tankar och vara i naturen på egen hand samtidigt som de fortfarande är tillsammans med andra, säger Linda Linder

Borås stad på besök

Varje tisdag samlas nu den personal som kan från hela Lerums kommuns förskolor i Tredje Rummet i skogen. Workshoparna tar max 20 personer och använder skogen för att hålla distans. Tanken är att sprida gemensamma möjligheter för samarbeten med hållbar utveckling i fokus. Skogen har också blivit en plats för att ta emot studiebesök och göra utbyte för pedagogisk utveckling. Förra veckans workshop besöktes av förvaltningschefen för Borås stads förskolor Ina Furtenbach Lindén och en grupp medarbetare som i inspiration av Tredje Rummet var i startgroparna att skapa en liknande plats för fortbildning för förskola. De fick möta medarbetare från Lerums kommuns förskolor och tillsammans ha dialog kring hur fortbildning kan utformas för att främja hållbar utveckling.

För mer information

Linda Linder
Ateljerista
linda.linder@lerum.se