Utökat munskydd på kommunens äldreboenden

Publiceringsdatum : 2021-01-08

Från och med 11 januari klockan 12 ska all personal, ledsagare och besökare ha på sig munskydd hela tiden under vistelse/arbetstid på kommunens äldre- och LSS-boenden.

Även boende ska ha munskydd i gemensamma utrymmen. Besökare får munskydd vid boendets entré. 

- Smittsituationen är allvarlig, därför måste vi göra mer för att minska smittspridningen mellan oss, säger Atosa Jakobsson, verksamhetschef för särskilda boendeformer för äldre.

Eftersom smittspridningen fortfarande är omfattande utan tecken på avmattning har Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsdirektör i samråd med smittskyddsläkare och medicinsk rådgivare i vårdhygien beslutat att:

  • All personal, besökare och ledsagare ska använda munskydd hela tiden under sin arbetstid/vistelse i äldreboendet.
  • Alla omsorgstagare ska använda munskydd under vistelse utanför det egna rummet.
  • I omsorgstagarnära arbete inom två meter, kompletteras munskydd alltid med heltäckande visir. 

Undantag barn och ungdomar

Samtliga rekommenderas att kontinuerligt använda munskydd, med undantag av barn och ungdomar och de som inte tolererar att bära munskydd. Observera att munskydd är förstahandsval. Visir kan vara ett alternativ om munskydd inte kan användas.
Klicka här för att läsa hur du använder munskydd.

Det viktigaste åtgärderna är

Stanna hemma vid sjukdomssymtom, håll avstånd och sköt handhygienen.