Utvecklingen av Lerums centrum går vidare

Publiceringsdatum : 2019-09-30

I våras kartlades Säveåns bottnar noggrant. Detta för att ge oss en bild av vilka risker som kan finnas med ras med mera och hur det hanteras utan att Sävåens värden skadas när Lerums centrum utvecklas.

Just nu pågår ett samlat utredningsarbete kring området vid Tingshuset som ska finna lösningarna kopplat till utveckling av centrumbebyggelse både norr och söder om Säveån. Det sker i samarbete med de företag som tillsammans med kommunen satsar stort på framtiden i Lerum. Jutabo AB och Hökerum AB som har pågående planarbeten väster och öster om Tingshuset och JM AB och Förbo AB som deltar i planarbetet norr om ån – Säveå park.