VA-arbete på Övre Hästhagsvägen i Floda

Publiceringsdatum : 2021-03-22

Idag påbörjas VA-arbete på Övre Hästhagsvägen i Floda. Vägen är avstängd mot Uddaredsvägen 22 mars–30 mars. För att nå Övre Hästhagsvägen kör Hästhagsvägen.