Va-arbeten i södra Lerum

Publiceringsdatum : 2020-01-30

VA-enheten startar i dagarna underhållsarbeten på VA-ledningsnätet i Hultgrensväg, Torphagebacken och Edward Olssons backe.

Framkomligheten på dessa vägar kommer att påverkas, men alla har möjlighet att nå sin bostad under tiden arbetet pågår. För att åstadkomma detta anläggs en tillfällig väg mellan Edward Olssons backe och Hedlunds backe.

Arbetet beräknas pågå i fem veckor.