VA-enheten har övat och prövat sin nya nödvattenplan

Publiceringsdatum : 2018-06-28

Torsdagen 28 juni övade Lerums kommuns VA-enhet en iscensatt krissituation i dricksvattenförsörjningen, där kommunens nyss färdigställda nödvattenplan togs i anspråk. Övningen är den andra delen i VA-enhetens arbete att utifrån nödvattenplanen praktiskt gå igenom ett scenario. Det gör att personalen är bättre förberedd utifall en verklig situation skulle uppstå.

Va-enheten övar

- Vi är nu mer förberedda för en kris. Skulle en sådan situation uppstå är vi mer effektiva än om vi inte hade övat. Vi kommer att agera mer genomtänkt - det blir bättre helt enkelt. Det gäller både för ledningsstaben som utför planeringsarbetet och de som utför det operativa arbetet, summerar VA-chef Lovisa Björnsdotter.

Vid en första övning i mars framkom saker i VA-enhetens sätt att arbeta som de själva ville förbättra. Under torsdagens övning har enheten övat enligt de nya förutsättningarna. De har nu testat om den nya logistiken då de kör ut vattentankar fungerar. De har även fått en bättre uppfattning om vilken tid de olika delmomenten i utkörningen har.

- Nödvattenplanen använder vi om vi får problem med den ordinarie dricksvattenförsörjningen vid exempelvis en större vattenläcka. Det kan också vara om vattnet på något sätt skulle bli förorenat och att det inte hjälper att koka det. Vid en sådan situation har kommunen en skyldighet att fortsätta förse samhället med dricksvatten, kommenterar VA-ingenjör, tillika arkitekten bakom nödvattenplanen, Anneli Söderqvist.

Nödvattenplanen beskriver var vattentankar ska ställas

Nödvattenplanen är också en plan över hur de vattentankarna som kommuninvånarna själva ska gå till för att hämta vatten, ska placeras geografiskt. Tankarna fördelas efter hur många människor som bor i ett område. Platserna där vattentankarna står på kallas för hämtstationer. Namnet skvallrar om att det är dit allmänheten ska gå för att hämta vatten i egna medtagna kärl. Allmänheten tappar själv upp vattnet och bär hem det själv. Som det står i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps broschyr ”Om krisen eller kriget kommer”, är det därför viktigt att ha dunkar eller andra stora kärl som man kan tappa upp vatten i. Vid en kris ska du klara dig på 3-4 liter vatten per person och dygn. Vattnet ska räcka till livsmedelskonsumtion och den mest basala hygienen. För att spola i toaletter får man exempelvis hämta sjövatten. Annan vattenkonsumtion får helt enkelt stå tillbaka vid en kris.

Anneli Söderqvist och Lovisa Björnsdotter Anneli Söderqvist och Lovisa Björnsdotter. Hur och var kommunen kommunicerar vid en krissituation

Skulle en krissituation med dricksvattenförsörjningen uppstå, är det också viktigt för kommunens invånare att veta att vi lägger ut information på Lerums kommuns hemsida. Där kommer all aktuell och kontinuerligt uppdaterad information att finnas för invånarna. 

Vid en kris kommer vi även att nyttja fler kanaler för information, såsom SMS, kommunens Facebook-sida, radio och annan media. Kommuninvånarna kan redan n u registrera sig för att få SMS med samhällsviktig information på lerum.se/sms.