VA-taxa och renhållningstaxa 2020

Publiceringsdatum : 2020-01-07

Kommunfullmäktige har beslutat om nya taxor för 2020.

VA-taxa för 2020

Enligt kommunfullmäktiges beslut höjs taxan för Lerum kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning enligt följande:

  • Brukningsavgifter höjs med 1 %.
  • Anläggningsavgifter höjs med 2,3 %

Klicka här för att läsa mer om VA-taxan. 

Renhållningstaxa för 2020

Enligt beslut i kommunfullmäktige höjs renhållningsavgiften i Lerum enligt följande:

  • Den fasta grundavgiften för sophämtningen samt dragavgift höjs med cirka 8 procent.
  • Viktsavgiften är oförändrad.

Detta innebär en årlig höjning med cirka 119 kronor för ett hushåll med matavfallsinsamling och normala avfallsmängder.
Avgifterna för enskilda avlopp är oförändrade. En ny taxekategori för minireningsverk har dock införts vilket innebär höjningar för dessa anläggningar på cirka 300 kronor per tömning.

Klicka här för att läsa mer om de nya renhållningstaxorna.