VA-utbyggnad vid Benelyckevägen

Publiceringsdatum : 2021-01-29

Vecka 5 startar vi den planerade VA-utbyggnaden vid Benelyckevägen 44-52. Vi lägger kommunalt VA för ett nytt område som ska styckas av och bebyggas.

Vi bygger ut vårt VA-ledningsnät i området. Nya rör kommer att läggas ner från Benelyckevägen 44, till nummer 52 och vidare genom ett skogsområde till befintligt nät. En sträcka på cirka 200 meter totalt. Vi har samordnat oss med Lerums Energi och luftledningar för el läggs ner samtidigt i marken som vi lägger VA-ledningarna. Eventuellt läggs även fiberrör.

Sprängarbeten i cirka tre veckor

Vi startar arbetet i början av februari med att ta bort sly och träd längs sträckan. Vi kommer även att göra en tillfällig väg åt två fastigheter. 

Det är berg hela vägen och vi behöver spränga för att kunna gräva schakt. Sprängningen startar i mitten av februari och tar cirka tre veckor. Vi spränger under vardagar på dagtid. Innan sprängning förvarnar vi med korta ljudsignaler från en tuta. 

Vi beräknar att ledningsarbetet är klart senast i maj.

Benelyckevägen.jpg

Orange markering är sträckan för nya VA-ledningar.