Vaccinationsläget 2 februari

Publiceringsdatum : 2021-02-02

Lerums kommun följer kontinuerligt händelseutvecklingen av coronaviruset, covid-19 och arbetar aktivt för att kunna förhindra och hantera smittspridningen och medverka i vaccineringen. Vi utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer.

Vilka har vaccinerats?

I en första fas, som inleddes i slutet av december 2020, vaccineras de som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen. Ett indirekt skydd för dessa grupper kan även uppnås genom att tidigt vaccinera personal inom omsorg och hälso- och sjukvård som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp. Av dessa har de flesta inom särskilda boenden och stationär hemsjukvård fått en första dos vaccin.

Vad är kommunens ansvar?

Vaccineringen av Sveriges befolkning mot covid-19 är en omfattande process som inkluderar många aktörer; från EU, Sveriges regering, utsedd vaccinsamordnare, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och regionerna till kommunerna. Alla måste samarbeta i kedjan. Lerums kommun har tills nu bland annat ansvarat för och utfört vaccinering av personer som bor på särskilda boenden i kommunen och de med kommunal hemsjukvård.

Vilka kommer vaccineras nu?

Alla över 70 år har i dagarna fått hem ett brev från Västra Götalandsregionen som beskriver hur vaccineringen för alla i fas 2 kommer att gå till. Här ingår även personer som endast har trygghetslarm.

Hur många har vaccinerats i kommunen?

Lerums kommun har inte prioriterat (för att inte överbalasta sjuksköterskorna) att föra in statistik över antalet vaccinerade i det nationella vaccinregistret Svevac, därför är den officiella statistiken inte rättvis jämfört verkligheten. I statistiken syns enbart vårdpersonal, mantalsskrivna i kommunen.
Klicka här för att läsa aktuell statistik över antalet vaccinerade ned till kommunnivå (Folkhälsomyndigheten).