Vaccinationsläget 20 januari

Publiceringsdatum : 2021-01-20

Nu är alla som kan vaccineras vaccinerade med sin första dos på kommunens särskilda boenden. Just nu pågår vaccinering av invånare med hemsjukvård. Detta ansvarar kommunens egen personal för.

I slutet av januari kommer kommunens medarbetare som direkt jobbar med dessa grupper att börja vaccineras. Det ansvaras av extern aktör.

I början av februari påbörjas vaccination av invånare över 70 år av Västra Götalandsregionen.