Vad gäller för smällare och fyrverkerier vid nyår?

Publiceringsdatum : 2018-12-27

Fyrverkerier får i Lerums kommun användas nyårsnatten klockan 18-02. Inget annat. Är det dessutom i tätbebyggt område kan det krävas polistillstånd. Smällare är förbjudna i hela Sverige.

Lerums kommun får årligen och med växande engagemang och upprördhet frågor om smällare och fyrverkerier kring nyår. Det är många djur som blir stressade och det finns även miljöaspekter kring hanteringen av traditionen med fyrverkeri.

Det årliga nyårsfyrverkeriet vid Aspen strand (klockan 17) arrangeras av Centrumföreningen. Lerums kommun är, som en part med fastighetsägare och handlare, med i Centrumföreningen. Sponsorer står för merparten av kostnaden.

kinesisk nyårsballongDet är tillåtet att släppa svävande lyktor med öppen låga om de inte är rejält stora (högre än 100 cm) och i rimlig mängd (max 50). I Öxeryd bör särskild återhållsamhet gälla då det ligger inom 10 kilometer fågelvägen från Landvetter flygplats.

Det kan krävas tillstånd om fyrverkerier ska avfyras i ett tätbebyggt område. Ansök till Polismyndigheten i god tid och fyll i ansökan utförligt, för att få tillståndet så snabbt som möjligt.

Åldersgränsen för att köpa, inneha och använda fyrverkerier är 18 år. Åldersgränsen infördes för att minska risken för skador i samband med fyrverkerier eftersom minderåriga ofta är inblandade i den här typen av olyckor.

Den som avfyrar fyrverkeri eller pyrotekniska varor ansvarar för att inte någon person eller egendom skadas.

Enligt Polisen får inte heller fyrverkeriartiklar med knall som främsta effekt säljas eller användas i Sverige. Raketer som skjuts upp i luften kan också smälla, men om ljudet bara är en bieffekt är de tillåtna.

För den som säljer och förvarar fyrverkerier krävs handelstillstånd. Det ansöker du om hos kommunen.

Mer information

Klicka här för Polismyndighetens information. 

Klicka här för Lerums kommuns information.

Klicka här för Transportstyrelsens information.