Vad gör du om krisen kommer?

Publiceringsdatum : 2018-05-25

Vad gör du om krisen kommer? Den här veckan är det krisberedskapsvecka. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tipsar hur du förbereder dig om störning eller kris uppstår i samhället.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, skickar under veckan ut broschyren Om krisen eller kriget kommer, till alla 4,8 miljoner hushåll i landet. I samband med det sprider MSB tips om hur du kan förbereda dig om det blir en samhällsstörning.

Den 30 maj finns Frivilliga resursgruppen, från Civilförsvarsförbundet, på Mjörnbotorget i Gråbo klockan 18-20 för att informera hur du klarar dig 72 timmar vid samhällsstörningar.

Du hittar mer tips och information på länkarna nedan under Mer information.