Vad händer med årets feriearbeten?

Publiceringsdatum : 2020-05-18

Först skulle det bli som vanligt, 140 ferieplatser. Sedan ströks merparten av dessa på grund av pandemin. Nu ser vi över möjligheten till andra alternativ att ta emot kommunens 17-åringar för feriearbete. De som en gång fått plats – kommer att vara med i kommande lottning.

Coronapandemin har stökat till allas vår tillvaro på många sätt i år. Vi planerar för möjliga scenarier som sedan blir något annat.

Varje år erbjuder Lerums kommun ungdomar tre veckors feriearbete inom kommunen.  I år riktade sig verksamheten till ungdomar födda 2003. Sista ansökningsdag var 22 mars. Lottning avgjorde vilka som skulle få de cirka 140 feriearbetena inom vård- och omsorg, parkskötsel, barnomsorg, vaktmästeri och föreningsarbete. Så blev det inte riktigt i år. Pandemin var orsaken.

På grund av rekommendationer under coronapandemin beslöts efter sista ansökningsdag kring restriktioner och en stark begränsning av antalet feriearbete. Många av de ungdomar som sökt fick besked om att något arbete inte kunde erbjudas.

Men behovet av feriearbete är kanske större än tidigare år. Så vi måste tänka ett varv till.

Vi ser bland annat över om andra verksamheter än de som brukar kan ta emot feriearbetare. Förhoppningen är att så många som möjligt av de som sökt ska kunna erbjudas en tjänst. Vilken typ av feriearbeten det blir, och hur många, kommer att stå klart nästa vecka då vi återkommer med mer information. De som sedan får erbjudande om en ferieplats får besked senast två veckor före start.

Frågor och svar

Behöver jag söka igen?

Nej, det behöver du inte.

Jag är 17 år och missade att söka/sökte men fick inget erbjudande. Kan jag söka igen?

Nej, det här gäller enbart de som sökte före 22 mars och fick ett erbjudande om feriejobb.

Hur får jag besked?

Per post senast två veckor före start.

Kommer de som blir erbjudna feriearbete att bli tilldelade samma period som tidigare?

Utgångspunkt är utifrån önskade perioder, men om du har önskat flera perioder är det inte säkert att du blir erbjuden samma period som tidigare. Det beror på när verksamheten kan ta emot.

Hur många jobb rör det sig om nu?

Det vet vi inte ännu. Vi jobbar hårt för att det ska bli så många som möjligt.

Vilka perioder?

Perioderna är samma (period 1 veckorna 25-27, period 2 veckorna 28-30 och period 3 veckorna 31-33).