Vad händer med vårt vatten? Frågor och svar om vattensituationen

Publiceringsdatum : 2018-09-05

Delar av kommunen har fortfarande mycket låga nivåer i sina vattentäkter. Det innebär att VA-abonnenter som får sitt vatten från Lerums vattenverk fortfarande står under skärpt bevattningsförbud och uppmanas att spara på dricksvattnet. Detta trots att det har regnat en hel del det senaste. Hur går det ihop? Vi ställer några frågor direkt till Stefan Lund, arbetsledare VA-produktion, VA-enheten.

I augusti har det regnat nästan varje dag. Hur kan det fortfarande vara skärpt bevattningsförbud i delar av kommunen?

—Nivåerna i våra vattentäkter, som Lerums vattenverk får sitt råvatten ifrån, behöver öka. Och då krävs påfyllning i form av både nederbörd och att vatten rinner till sjöarna. Tillrinningen beror på hur mycket som tas upp av marken kring sjöarna. Och med sommarens torra marker har tillrinningen varit närmast obefintlig. Det är den främsta förklaringen.

—Vad vi ser nu är att det regn som fallit sedan 10 augusti har gjort att sjöarna i alla fall har slutat att sjunka, och att nivåerna har stigit cirka 2 cm. När vi införde det generella bevattningsförbudet var nivån i en av våra vattentäkter cirka 20 cm högre då än nu. Det visar på hur torrt det har varit.

När kan bevattningsförbudet hävas?

—Vattennivåerna i våra sjöar måste stiga till nästan normala nivåer innan vi vågar släppa på förbudet. Hur lång tid detta tar är beroende av mängden nederbörd framöver.

Hur mycket regn behövs för att komma upp till normala nivåer?

—Normalnivån i sjöarna varierar vid denna tidpunkt på året, men det ligger närmare 30-40 cm högre än idag. Det är svårt att säga då marken runt sjöarna fortsatt är så torr, men troligtvis behövs det mycket regn under en längre tid, kanske 200-300 mm. 

Har förbrukningen nu gått upp eller ner?

—Sedan skolstart kan man se en viss ökning men fortfarande sparas det en del, det är väldigt positivt. Sedan det generella bevattningsförbudet infördes 12 juli har förbrukningen totalt gått ner med 15 procent. Men jag hade gärna sett en ännu lägre vattenförbrukning. Om alla hjälps åt att spara gör det stor skillnad.

Hur ska ni undvika att det blir vattenbegränsningar kommande år?

—Vid liknande vädersituationer som den här sommaren går vattenbegränsningar inte att undvika. För att inte hamna i en situation med skärpt bevattningsförbud igen, behöver vi vara snabbare på att spara innan vi är nere på låga nivåer. Om vi får en torr höst och vinter, som gör att vattennivån i sjöarna sjunker igen, då vet vi att ett bevattningsförbud blir aktuellt nästa år.  

Varför är det bara Lerums kommun som har brist på vatten?

—Situationen är likvärdig i många av kommunerna runt Göteborg samt även i andra delar av landet. Lerum är inte ensamma.