Vad händer med Vattenpalatset efter nyår?

Publiceringsdatum : 2020-12-16

Vattenpalatset har varit verksamt i snart 30 år och behöver renoveras. Åtgärder krävs på både kort och lång sikt.

För att kunna ta ett helhetsgrepp och hantera renovering, underhåll för byggnaden och verksamhet för framtiden har kommunen sagt upp hyreskontraktet då anläggningen behöver vara stängd i perioder under renoveringen och för att kommunen ska ha rådighet över byggnaden under den tiden. Hyreskontraktet sades upp i december 2019 och upphör att gälla den sista december 2020. Under hösten har Actic, som idag driver verksamheten, och kommunen haft diskussioner angående på vilket sätt de olika verksamheterna kan drivas under de närmaste åren. Diskussionerna är inte avslutade och Actic kommer därför att fortsätta driva verksamheten under januari 2021. Kommunen och Actic för dialog om en möjlig fortsättning på det. Definitivt beslut förväntas kunna fattas under januari månad. Simhallen kommer att stänga under några dagar i februari för byte av fjärrvärmecentral. Simhallen kommer därutöver behöva vara stängt en längre period under 2021 för mer omfattande renoveringar. Exakt när den stängningen kommer att ske är inte klart i dagsläget.