Vad händer på fullmäktigemötet 11 juni?

Publiceringsdatum : 2020-06-08

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Det som beslutas där påverkar din vardag. Nästa offentliga möte är torsdag 11 juni, i Dergårdsteatern klockan 18-22. Inget mingelfika inför detta möte.

På grund av rådande situation med covid-19 önskar kommunfullmäktige att allmänheten denna gång tar del av sammanträdet via webbsändningen. Anledningen är att minska risken för att sprida smitta. Kommunfullmäktige ber allmänheten att respektera detta.  

Har du inte möjlighet att närvara på torsdag kan du alltid se fullmäktigemötet i efterhand på www.lerum.se/kfdirekt/ (fungerar bäst med Chrome som webbläsare). Där kan du även se mötet live. Mötet kommer också att livesändas från TV-monitor i Dergårdsteaterns foajé (med reservation för antal besökare). 

Sammanträdet genomförs, enligt överenskommelse mellan partierna i fullmäktige, med reducerat antal delegater, 26 ledamöter, för att minska risken för smittspridning. Ledamöterna placerar sig enligt förutbestämd placeringsordning i teatern, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansering. Personal hjälper ledamöter och ersättare att komma tillrätta inför sammanträdet. 

Klicka här för information om fullmäktigemötet 11 juni.  

Från agendan torsdag 11 juni 

Beredningens förslag om ett framtida gymnasium i Lerum 

Bakgrunden är att den 27 februari 2020 fattade Lerums kommunfullmäktige beslut om att upprätta en tillfällig beredning om ett nytt gymnasium i Lerum. Byggnaderna där Lerums gymnasium idag har sin verksamhet, inklusive bibliotek och teater, innehåller flera stora utmaningar. Sättningar i byggnaderna Eken och Linden, föroreningar under byggnaden Häggen (som inte längre får användas för undervisning), ett tillfälligt bygglov för byggnaden Kastanjen (som fyller delar av behovet efter Häggen), samt ett ökat antal elever i gymnasieåldern i Lerums kommun.  

Beredningens uppdrag beslutades vara att ta fram ett förslag på ett vägval för om byggnader och lokaler inom Lerums gymnasium ska grundförstärkas och byggas ut eller om en ny huvudbyggnad ska byggas.  

Beredningen förordar i sin rapport ett tredje alternativ - att bygga en ny huvudbyggnad för gymnasiet, att riva byggnaden Eken men med bibehållen teater och bibliotek. 

Kommunfullmäktige ska besluta om kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att gå vidare med arbetet med ett framtida gymnasium i Lerum utifrån beredningens förslag.