Vad händer på fullmäktigemötet 15 april

Publiceringsdatum : 2021-04-06

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Det som beslutas där påverkar din vardag. Nästa offentliga möte är torsdag den 15 april, i Dergårdsteatern klockan 15-22. Inget mingelfika inför detta möte.

På grund av rådande situation med covid-19 önskar kommunfullmäktige att allmänheten tar del av sammanträdet via webbsändningen. Anledningen är att minska risken för att sprida smitta. Kommunfullmäktige ber allmänheten att respektera detta. 

Du kan alltid se fullmäktigemötet live eller i efterhand på www.lerum.se/kfdirekt/ (fungerar bäst med Chrome som webbläsare).

Från agendan torsdag 15 april

Hur gick det för kommunen 2020

Den 15 april ska kommunfullmäktige besluta om årsredovisningen 2020 för Lerums kommun. 2020 års resultat uppgår till 121,0 miljoner kronor, vilket är högre än budgeterat resultat på 59,1 miljoner kronor. I årsredovisningen går att ta del av hur kommunen nått uppsatta mål. Med utgångpunkt från måluppfyllelsen av politiska viljeriktningar och finansiella mål som angavs i budget 2020 uppfyller kommunen målen för god ekonomisk hushållning.

Samverkan mellan överförmyndarverksamheterna i Lerum och Alingsås

Kommunfullmäktige ska besluta om att inleda samverkan mellan överförmyndarverksamheterna i Alingsås och Lerums kommuner. Syftet med samverkan är att säkerställa en rättssäker, ändamålsenlig och effektiv handläggning. Utgångspunkten är att bygga en robust verksamhet som klarar personalomsättning, oförutsedda omvärldshändelser och förändrad lagstiftning med nya och högre krav på verksamheten.

Flera interpellationer diskuteras och besvaras

Till april månads möte kommer ett flertal interpellationer att besvaras och debatteras. Bland ämnena på agendan finns skolor i norra Lerum, skolbibliotek, kommunens ansvar för kommuninvånare och matsvinn.

Klicka här för information om kommunfullmäktiges möte den 15 april.