Vad händer på fullmäktigemötet 17 december?

Publiceringsdatum : 2020-12-14

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Det som beslutas där påverkar din vardag. Nästa offentliga möte är torsdag 17 december, i Dergårdsteatern klockan 18-22. Inget mingelfika inför detta möte.

På grund av rådande situation med covid-19 önskar kommunfullmäktige att allmänheten tar del av sammanträdet via webbsändningen. Anledningen är att minska risken för att sprida smitta. Kommunfullmäktige ber allmänheten att respektera detta. 

Du kan alltid se fullmäktigemötet live eller i efterhand på www.lerum.se/kfdirekt/ (fungerar bäst med Chrome som webbläsare).

Sammanträdet genomförs, enligt överenskommelse mellan partierna i fullmäktige, med reducerat antal delegater, 26 ledamöter, för att minska risken för smittspridning. Ledamöterna placerar sig enligt förutbestämd placeringsordning i teatern, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansering. Personal hjälper ledamöter och ersättare att komma tillrätta inför sammanträdet.

Klicka här för information om fullmäktigemötet 17 december.

Från agendan torsdag 17 december

Ny renhållningstaxa 2021

Kommunstyrelsen föreslår oförändrad taxa för hämtning av hushållsavfall. Kommunstyrelsen föreslår att renhållningstaxan ändras från och med 1 januari 2021.

Kostnaden för tömning av enskilda anläggningar föreslås sänkas med cirka två procent, utom för minireningsverk där förvaltningen föreslår en sänkning på cirka fem procent. Sänkningen beror på en uppskattning av indexförändringen som styr vårt avtal med entreprenören.

Avtal avseende nyttjande för föreningsverksamhet i Nya Novahallen samt verksamhetsbidrag

I september 2020 stod Nya Novahallen i Floda färdig. Hallen ägs av bolaget Nya Novahallen AB i vilket Lerums kommun är delägare. Hallen har byggts i samarbete med civilsamhället och kommunen genom att kommunen bland annat har bidragit till hallbyggnationen genom utlåning av medel och aktieägartillskott. Förvaltningen gör bedömningen att hallen är viktig för föreningslivet och den kan i en framtid behöva användas som ett komplement till idrottsundervisningen för Flodas skolor.

Förvaltningen föreslår nu att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avtal om hyra för föreningslivet tecknas. Därtill föreslås att verksamhetsbidrag, i syfte att stödja driften, ska betalas ut.