Vad händer på fullmäktigemötet 17 juni?

Publiceringsdatum : 2021-06-14

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Det som beslutas där påverkar din vardag. Nästa offentliga möte är torsdag 17 juni, i Dergårdsteatern klockan 13.15-22. Inget mingelfika inför detta möte.

Allmänheten uppmanas följa sammanträdet via direktsändning, eller i efterhand, på webbplatsen: https://lerum.se/kfdirekt Detta för att minska risken för smittspridning.

Kommunfullmäktiges presidium ber allmänheten följa uppmaningen.

Med undantag för kommunfullmäktiges presidium uppmanas ledamöter och tjänstgörande ersättare delta i sammanträdet på distans, via Teams.

Sammanträdet genomförs med upp till 48 ledamöter deltagande på distans. Ledamöter som ska tjänstgöra har också möjligheten att närvara på plats i Dergårdsteatern.

Mer information om fullmäktigemötet 17 juni.

Från agendan torsdag 17 juni

Budget 2022 med plan för 2023-2024

Kommunfullmäktiges möte på torsdag kommer framför allt kännetecknas av en förhoppningsvis intensiv och innehållsrik budgetdebatt.

Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 med plan för 2023-2024 ska presenteras och diskuteras. Sedan ska kommunfullmäktige besluta om budget 2022 med plan 2023-2024.