Vad händer på fullmäktigemötet 18 mars?

Publiceringsdatum : 2021-03-17

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Det som beslutas där påverkar din vardag. Nästa offentliga möte är torsdag 18 mars, i Dergårdsteatern klockan 18-22. Inget mingelfika inför detta möte.

På grund av rådande situation med covid-19 önskar kommunfullmäktige att allmänheten tar del av sammanträdet via webbsändningen. Anledningen är att minska risken för att sprida smitta. Kommunfullmäktige ber allmänheten att respektera detta. 

Du kan alltid se fullmäktigemötet live eller i efterhand på www.lerum.se/kfdirekt/ (fungerar bäst med Chrome som webbläsare).

Med undantag för kommunfullmäktiges presidium uppmanas ledamöter och tjänstgörande ersättare delta i sammanträdet på distans, via Teams. Sammanträdet genomförs med upp till 48 ledamöter deltagande på distans.
Klicka här för information om fullmäktigemötet 18 mars.

Från agendan torsdag 18 mars

Agenda 2030

Fullmäktige ska besluta om mötet ska uppdra åt kommunstyrelsen att Lerums kommun använder Agenda 2030 som språk, verktyg och ramverk för prioritering i budget, verksamhetsplan och annan styrning. Förslag kommer från Beredningen för klimat, miljö och naturvård som under närmare två års tid studerat hur Agenda 2030 används i kommuner runtom i Sverige. 

Ny avfallsplan

Beslut ska fattas om kommunfullmäktige ska anta ”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030”. Göteborgsregionens 13 medlemskommuner har gemensamt arbetat fram en avfallsplan som respektive kommun har möjlighet att anta som sin egen. Tanken är att genom en gemensam regional avfallsplan så blir det lättare att uppnå målen. Avfallsområdet behöver liksom övriga samhället bidra till att minska klimatpåverkan.

Flera interpellationer ger debatt

Till mars månads möte kommer ett flertal interpellationer att besvaras och debatteras. Bland ämnena märks pandemins långvariga effekter, ny friskola i Stenkullen, kartläggning av hemlösa och skogsskötsel.