Vad händer på fullmäktigemötet 20 maj?

Publiceringsdatum : 2021-05-17

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Det som beslutas där påverkar din vardag. Nästa offentliga möte är torsdag 20 maj, i Dergårdsteatern klockan 18-22. Inget mingelfika inför detta möte.

På grund av rådande situation med covid-19 önskar kommunfullmäktige att allmänheten tar del av sammanträdet via webbsändningen. Anledningen är att minska risken för att sprida smitta. Kommunfullmäktige ber allmänheten att respektera detta. 

Du kan alltid se fullmäktigemötet live eller i efterhand på www.lerum.se/kfdirekt/ (fungerar bäst med Chrome som webbläsare).

Med undantag för kommunfullmäktiges presidium uppmanas ledamöter och tjänstgörande ersättare delta i sammanträdet på distans, via Teams. Sammanträdet genomförs med upp till 48 ledamöter deltagande på distans.

Klicka här för information om fullmäktigemötet 20 maj.

Från agendan torsdag 20 maj

Hur har Lerum styrts under pandemin?

De förtroendevalda revisorerna har genomfört en förstudie angående kommunens styrning och ledning i samband med pandemin. Revisorerna överlämnar studien till fullmäktige för kännedom. Kommunstyrelsen ska besvara studien.

Riktlinjer för Idéburet Offentligt Partnerskap 

Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor i syfte att uppnå ett visst allmännyttigt samhälleligt mål. Syftet med riktlinjer är att ge vägledning för hur Lerums kommun ska arbeta med idéburet offentligt partnerskap och vara grund för bedömning av när den är lämplig att använda sig av.

Flera interpellationer ger debatt

Till maj månads möte kommer ett flertal interpellationer att besvaras och debatteras. Bland ämnena märks SFI, grön infrastruktur, kommunens energiplan och barngruppernas storlek i kommunen.