Vad händer på fullmäktigemötet 22 oktober?

Publiceringsdatum : 2020-10-19

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Det som beslutas där påverkar din vardag. Nästa offentliga möte är torsdag 22 oktober, i Dergårdsteatern klockan 13.15-22. Observera tiden. Inget mingelfika inför detta möte.

På grund av rådande situation med covid-19 önskar kommunfullmäktige att allmänheten tar del av sammanträdet via webbsändningen. Anledningen är att minska risken för att sprida smitta. Kommunfullmäktige ber allmänheten att respektera detta. 

Du kan alltid se fullmäktigemötet live eller i efterhand på www.lerum.se/kfdirekt/ (fungerar bäst med Chrome som webbläsare). Mötet kommer också att livesändas från TV-monitor i Dergårdsteaterns foajé (med reservation för antal besökare).

Sammanträdet genomförs, enligt överenskommelse mellan partierna i fullmäktige, med reducerat antal delegater, 26 ledamöter, för att minska risken för smittspridning. Ledamöterna placerar sig enligt förutbestämd placeringsordning i teatern, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansering. Personal hjälper ledamöter och ersättare att komma tillrätta inför sammanträdet. Motioner och interpellationer tas upp som vanligt då borgfreden löpte ut 31 maj 2020.

Klicka här för information om fullmäktigemötet 22 oktober.

Från agendan torsdag 22 oktober

Budget 2021 med plan 2022-2023

Kommunfullmäktige ska besluta om budget 2021 med plan 2022-2023.  Alliansens förslag föreslås av kommunstyrelsen. Den politiska majoriteten i kommunfullmäktige har framtaget politiska viljeinriktningarna för mandatperioden utifrån vilka budgeten ska sätta ramen för de resurser och den verksamhet som kommunstyrelsen har i uppdrag att genomföra det kommande året, samt en plan för ytterligare två år. Budgeten anger vilka prioriteringar som görs i syfte att nå de uppställda målen. Även Socialdemokraterna presenterar sitt förslag till budget 2021 med plan för 2022 och 2023.

Delårsrapport 2020

Delårsrapport 2020 är en uppföljning av budget- och verksamhetsplan för 2020. I rapporten, som avser perioden januari till augusti, beskrivs förvaltningens verksamhetsarbete inom respektive verksamhetsområde. Rapporten innehåller även en ekonomiredovisning innefattande utfall för perioden och prognos för året utifrån drift, investeringar och exploatering. Även rapportering av personalstatistik, med fokus på sjukfrånvaron, återfinns i rapporten. I delårsrapporten ingår även uppföljning av beslutade mål från budgeten.