Vad händer på fullmäktigemötet 23 april?

Publiceringsdatum : 2020-04-20

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Det som beslutas där påverkar din vardag. Nästa möte är torsdag 23 april, i Dergårdsteatern klockan 18-22. Inget mingelfika inför detta möte.

På grund av rådande situation med covid-19 önskar kommunfullmäktige att allmänheten denna gång tar del av sammanträdet via webbsändningen. Anledningen är att minska risken för att sprida smitta. Kommunfullmäktige ber allmänheten att respektera detta. 

Mötet kommer att livesändas från TV-monitor i Dergårdsteaterns foajé (med reservation för antal besökare). Har du inte möjlighet att närvara på torsdag kan du alltid se fullmäktigemötet i efterhand på www.lerum.se/kfdirekt/ (fungerar bäst med Chrome som webbläsare). Där kan du även se mötet live. 

Klicka här för information om fullmäktigemötet 23 april.

Från agendan torsdag 23 april 

Beslut om årsredovisningen 2019 

Årets resultat uppgår till 68,3 miljoner kronor, vilket är högre än budgeterat resultat på 49,0 miljoner kronor och högre i förhållande till prognostiserat resultat under hösten. Årets resultat, exklusive jämförelsestörande poster, uppgår till +27,1 miljoner kronor. 

Granskning av rutiner och riktlinjer för bisysslor och jäv 2019  

Kommunfullmäktige ska svara på revisionsrapportens granskning av rutiner och riktlinjer för bisysslor och jäv 2019. Granskningen har genomförts av Ernst & Young på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. 

Utveckling av Floda centrum utifrån ett nytt samverkansavtal  

Fastighetsägare, näringsidkare och Lerums kommun har bedrivit samverkan i Floda centrum från och med 2013 utifrån ett avtal mellan kommunen och Floda BID AB. Kommunen, fastighetsägarna och näringsidkarna avser att bedriva framtida samverkan inom ramen för Floda Platsutveckling ekonomisk förening.  Kommunfullmäktige ska ta ställning i frågan.