Vad händer på fullmäktigemötet 25 februari?

Publiceringsdatum : 2021-02-22

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Det som beslutas där påverkar din vardag. Nästa offentliga möte är torsdag 25 februari, i Dergårdsteatern klockan 18-22. Inget mingelfika inför detta möte.

På grund av rådande situation med covid-19 önskar kommunfullmäktige att allmänheten tar del av sammanträdet via webbsändningen. Anledningen är att minska risken för att sprida smitta. Kommunfullmäktige ber allmänheten att respektera detta. 

Du kan alltid se fullmäktigemötet live eller i efterhand på www.lerum.se/kfdirekt/ (fungerar bäst med Chrome som webbläsare).

Sammanträdet genomförs, enligt överenskommelse mellan partierna i fullmäktige, med reducerat antal delegater, 26 ledamöter, för att minska risken för smittspridning. Ledamöterna placerar sig enligt förutbestämd placeringsordning i teatern, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansering. Personal hjälper ledamöter och ersättare att komma tillrätta inför sammanträdet.

Klicka här för information om fullmäktigemötet 25 februari.

Från agendan torsdag 25 februari

Ny funktionshinderstrategi

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre har avgivit en slutrapport med förslag till ny funktionshinderstrategi för Lerums kommun: ”Full delaktighet för alla”. Strategin bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Kommunfullmäktige ska förutom att besluta om strategin också besluta om kommande nytt uppdrag för beredningen. Förslag: Framtidens boendeformer för äldre.

Framtida verksamhetsområde Jeriko

Kommunfullmäktige kan besluta att godkänna samverkansavtal mellan Partille kommun och Lerums kommun. För Jerikoområdet har både Lerums och Partille kommuner år 2013 antagit en gemensamt framtagen fördjupad översiktsplan (FÖP). Där utpekar markanvändningskartan mark i båda kommunerna som lämplig för verksamheter. Utifrån detta identifierade behov finns nu ett intresse från kommunernas sida att gå vidare med att undersöka förutsättningarna för att etablera ett verksamhetsområde i Jeriko.

Begäran om föräldraledighet för kommunstyrelsens ordförande Alexander Abenius (M)

Kommunfullmäktige ska besluta om att bevilja föräldraledighet för Alexander Abenius (M) som begärt föräldraledighet för perioden 1 mars 2021 till 24 juni 2021. Alexanders ersättare som tillförordnad kommunstyrelseordförande blir i så fall Viktor Lundblad (M).