Vad händer på fullmäktigemötet 26 augusti?

Publiceringsdatum : 2021-08-25

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Det som beslutas där påverkar din vardag. Nästa offentliga möte är torsdag 26 augusti, i Dergårdsteatern klockan 18-22. Inget mingelfika inför detta möte.

På grund av rådande situation med covid-19 önskar kommunfullmäktige att allmänheten tar del av sammanträdet via webbsändningen. Anledningen är att minska risken för att sprida smitta. Kommunfullmäktige ber allmänheten att respektera detta. 

Du kan alltid se fullmäktigemötet live eller i efterhand på www.lerum.se/kfdirekt/ (fungerar bäst med Chrome som webbläsare).

Med undantag för kommunfullmäktiges presidium uppmanas ledamöter och tjänstgörande ersättare delta i sammanträdet på distans, via Teams. Sammanträdet genomförs med upp till 48 ledamöter deltagande på distans.

Dagordning fullmäktigemötet 26 augusti.

Från agendan torsdag 26 augusti

Kommunstyrelsen svarar på revisionens förstudie om styrning och ledning under pandemin

Revisorernas sammantagna slutsats är att verksamheternas hantering av pandemin har fungerat i huvudsak väl. Samtidigt har förstudien identifierat ett antal risker kopplat till kommunstyrelsens styrning och uppföljning. Kommunstyrelsen svarar på rapporten.

Flera interpellationer ger debatt

Till augusti månads möte kommer ett flertal interpellationer att besvaras och debatteras. Bland ämnena märks; kapaciteten i kommunen elnät, skolans läromedel, medicinsk kompetens inom äldreomsorgen och kommunens ansvar vad gäller ungdomsarbetslösheten.