Vad händer på fullmäktigemötet 27 februari?

Publiceringsdatum : 2020-02-24

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Det som beslutas där påverkar din vardag. Torsdag 27 februari hålls årets andra möte, i Dergårdsteatern klockan 18-22. Mingelfika klockan 17.30.

Har du inte möjlighet att närvara på torsdag kan du alltid se fullmäktigemötet i efterhand på www.lerum.se/kfdirekt/ (fungerar bäst med Chrome som webbläsare). Där kan du även se mötet live om du inte har möjlighet att ta dig till kommunfullmäktige. 

Klicka här för information om kommande möte. 

Från agendan torsdag 27 februari

Medborgarundersökning redovisas

Statistiska Centralbyrån, SCB, genomför årligen en medborgarundersökning. I höstas fick 1200 personer i Lerum en enkät med frågor i brevlådan. Medborgarundersökning görs för att mäta invånarnas attityder till verksamheterna i kommunerna, hur det är att bo och leva här samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. Verksamhetsutvecklare Katarina Gustafsson redovisar resultatet.

Debatt om Förbos utdelning

Kommunfullmäktige ska besluta om kommunens ombud i Förbo AB (där Lerums kommun är en av fyra delägarkommuner), vid ordinarie eller extra bolagsstämma ska rösta för en utdelning i bolaget om totalt 20 miljoner kronor att fördelas proportionellt utifrån ägarandel för respektive ägare. En betydligt högre summa än tidigare år i så fall.

Interpellationsdebatter

Sakliga och engagerande debatter tillhör en levande demokrati. Interpellationer (då alla ledamöter i fullmäktige får möjlighet att delta i debatten) har inkommit om bland annat kommunens samarbete med Arbetsförmedlingen och riktlinjer vid anställning inom Sektor stöd och omsorg.

Kommunalråd ansöker om föräldraledighet

Kommunfullmäktige ska också besluta om kommunstyrelsens ordförande Alexander Abenius (M) begäran om föräldraledighet för perioden 9 mars - 3 april i år. Det är första gången det i så fall sker för kommunstyrelsens ordförande i kommunen.