Vad händer vid Aspen station?

Publiceringsdatum : 2020-04-16

Västtrafik bygger ut och om cykelparkeringen vid Aspens station, genom västsvenska paketet. För att fler ska kunna använda kollektivtrafiken och parkera sin cykel säkert.

Arbetet förväntas pågå i fyra veckor. När de är klara ska alla cykelparkeringar vid Aspens station möjliggöra ramlåsning av cyklar.