Välkommen att prata hälsa med politikerna i västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Publiceringsdatum : 2021-04-06

Regionens hälso- och sjukvårdspolitiker vi veta vad du tycker. Får du den hjälp du behöver för att ändra något i ditt sätt att leva? Får du den hjälp och information som du behöver för att ta de stegen?

Välkommen till digitalt dialogmöte: 14 april klockan 18.30-20.
Vid mötet får du i en mindre grupp prata med ledamöter från hälso- och sjukvårdsnämnden och med andra deltagare.

Vid mötet kommer också medarbetare som arbetar med frågor kring kost och fysisk aktivitet i Västra Götalandsregionen att medverka.

Får du till exempel frågor och tips kopplat till dina levnadsvanor när du besöker hälso- och sjukvården för något sjukdomstillstånd? Eller information om hur dina levnadsvanor kan ha påverkat din sjukdom?

Att det ska finnas bra sjukvård om du blir sjuk tycker du säkert är självklart.  Politikerna i västra hälso- och sjukvårdsnämnden har ett ansvar för att den sjukvården finns för dig som bor i kommunerna i nämndens geografiska område. Detta sker genom avtal och överenskommelser med sjukhus och andra vårdgivare.

Men lika viktigt för dem är att du som invånare har kunskaper och möjligheter att leva på ett hälsosamt sätt för att så långt som möjligt minska risken för att bli sjuk. Det handlar till exempel om faktorer som kost, motion, sömn och stress.

Att arbeta förebyggande, helt enkelt. Och där vill vi gärna ta del av dina tankar och erfarenheter.