NPF-café 14 oktober

Publiceringsdatum : 2020-10-06

Är du anhörig till någon med neuropsykiatrisk funktionsvariation eller misstänker att din närstående kan ha en diagnos? Då är du välkommen att besöka NPF-caféet onsdag 14 oktober klockan 17.30–19.30, Riddarstenshöjden 9 Lerum.

Kom och få en stund för dig själv, ta en fika och träffa andra anhöriga i en liknande livssituation. Representanter från anhörigstödet och Attention kommer vara på plats. För att vi skall kunna hålla avstånd till varandra kan det bara vara ett begränsat antal vid varje träff. Anmälan är därför obligatorisk.

NPF-caféet anordnas i samverkan med Attention Lerum och Anhörigstödet i Lerums kommun.

Anmälan till: Jessica Gustavsson, 0302-52 22 39.