Vårdutbildning med språkstöd i Lerum

Publiceringsdatum : 2017-10-23

Vuxenutbildningen i Lerum erbjuder vårdutbildning med språkstöd – ett sätt att verkligt förkorta tiden från sfi-anmälan till egenförsörjning för nyanlända invandrare.

Möjligheterna till egenförsörjning förkortas och språkstödet utvecklar yrkessvenskan.

Matchar arbetsmarknaden 

Vuxenutbildningen i Lerum har erbjudit vårdutbildning med språkstöd sedan 2014 som en del av GRs kursutbud. Det finns även andra sökbara yrkesutbildningar med språkstöd tillgängliga för studerande bosatta i Lerum:

 • barnskötare och personlig assistent
 • busschaufför
 • CNC-tekniker
 • svetsare
 • mekaniker tunga fordon
 • mekaniker personbil
 • trädgårdsskötsel
 • vård- och omsorgspersonal inom äldreomsorgen

Nytt sedan hösten är en yrkesinriktad vårdutbildning med språkstöd som erbjuds till Lerumsbor. Det har möjliggjorts genom ett samarbete med kommunens enhet för mottagande och integration (EMI). 
- Vi har arbetsföra människor som behöver matchas till arbetskraftsbehovet, just nu undersköterskor inom äldreomsorg och funktionsstöd. Vi har ett 30-tal elever som går utbildningen, säger Monika Nilsson, rektor på Lerums vuxenutbildning. 

Yrken som är starkt efterfrågade

Yrkesutbildningen genomförs på svenska med studiehandledning på modersmål. Även personer som har ringa svenskkunskaper skall kunna antas till utbildningen om de kan bedömas ha möjlighet att tillgodogöra sig den. Utbildningar med språkstöd ges utifrån vissa kriterier.

 • Yrket ska vara efterfrågat på arbetsmarknaden.
 • Utbildningen ska genomföras med tydlig koppling till yrkeskurser och språkstöd.
 • Utbildningen ska innehålla arbetsplatsförlagd praktik alternativt lärlingsupplägg.
 • Elevens tidigare yrkeskunskaper ska kunna valideras.
 • Eleverna ska ha en individuell studieplan.