Varje droppe räknas – nu får vi hjälpas åt

Publiceringsdatum : 2018-07-30

Trots att bevattningsförbud råder sedan två veckor tillbaka i Lerums kommun är grundvattennivån fortsatt låg och ytvattennivåerna på mycket låg nivå. För att vattnet ska räcka till alla uppmanar kommunen alla invånare att hjälpas åt att spara på vattnet.

Situationen har uppstått till följd av extremt lite nederbörd i samband med temperaturer mycket över det normala sedan maj månad.

Vattendom anger gräns för vattenuttag från våra sjöar

Hur mycket vatten kommunen får ta ut från en sjö eller en brunn regleras av en vattendom, vilket är bestämmelser över hur mycket vatten som får tas ur en vattentäkt. Det innebär att kommunen måste begränsa vattenuttaget ur våra sjöar om vattennivån blir för låg. Vi är nära den begränsningen vilket innebär att vi har en akut situation med vattenförsörjningen, och det är kort tid kvar till dess att vi når kritiska nivåer. 

Om situationen med låg vattennivå fortgår kan det i förlängningen innebära att kommunen får svårt att producera lika mycket dricksvatten som normalt. 

Några tips på hur du minskar vattenförbrukningen

  1. Inte diska under rinnande kran. Varje minut som du diskar under rinnande vatten går det åt cirka 12 liter vatten.
  2. Inte låta kranen rinna i onödan vid exempelvis tandborstning eller rakning. Om du stänger av kranen i två minuter sparar du cirka 24 liter vatten
  3. Undvika att tappa upp vatten i badkar och stäng av vattnet i duschen när du tvålar in dig eller schamponerar håret.
  4. Diska och tvätta med fyllda maskiner. 

Bevattningsförbudet gäller alla som får sitt vatten från det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet, både privatpersoner och företag.

För ytterligare tips och råd om hur du kan spara på vattnet, följ Lerums kommun på Facebook och kommunens instagramkonto lerumskommun.

Tidigare kokningsrekommendationerna av dricksvattnet kvarstår

Observera att de tidigare kokningsrekommendationerna gällande dricksvattnet kvarstår tills Lerums kommun informerar om att läget ändras. För aktuell info, läs mer på lerum.se/kokning