Vårsopning

Publiceringsdatum : 2021-04-07

I slutet av påsklovsveckan börjar vi sopa upp vintergruset på kommunens torg, gator, cykelvägar och trottoarer.

Vi arbetar parallellt på flera platser i kommunen samtidigt. Senast den 15 maj ska allt grus vara borta.

En del sopning kan komma att göras nattetid, vilket kan upplevas störande. Det gör vi för att komma åt att sopa överallt.

Vädret kan fortfarande ställa till problem eftersom ytorna spolas med vatten och kombinationen med minusgrader kan bli olyckligt.