Vattenläcka på Hylternevägen och Hästskovägen i Floda

Publiceringsdatum : 2019-01-31

Under torsdagen 31 januari har en vattenläcka uppstått på Hylternevägen och Hästskovägen i Floda. Fastigheter där har därför inget vatten. Berörda boende har informerats via SMS. En dricksvattentank har körts ut till korsningen Dovhjortsvägen och Älgvägen, där boende kan hämta vatten.

Reparationsarbete pågår och läckan väntas vara åtgärdad under torsdag kväll. SMS kommer att skickas ut när vattenläckan är åtgärdad.