Vattenläcka åtgärdad

Publiceringsdatum : 2020-09-15

Läckan är nu hittad och avstängd. Ingen abonnent ska vara utan vatten, utan ordningen är återställd.

Vi har för närvarande en större vatten läcka som påverkar stora områden i Lerum. Va-enheten söker efter läckaget för att få läckan avstängd. Tidpunkt  då vattnet kommer tillbaka till abonenterna är just nu osäker. När vattnet kommer tillbaka så kan luft och mindre missfärgning i vattnet förekomma. Vi ber er då att spola ur era ledningar försiktigt i ett tappställe nära  er vattenmätare.