Arbete med vattenledningar på Bentzels väg

Publiceringsdatum : 2018-09-25

Med start vecka 39 påbörjar VA-enheten ett arbete med byte av vattenledning på delar av Bentzels väg. Framkomligheten på vägen kan periodvis vara begränsad för trafik. VA-enhetens arbete beräknas vara klart i november.

I samband med arbetet kommer dagvattenledningarna, stuprören, att kontrolleras på fastigheterna vid Bentzels väg. Personal från kommunens VA-enhet kommer då att behöva beträda tomterna till de bostäder som berörs.

Under perioden kommer vattnet till berörda bostäder att behöva stängas av enstaka gånger. VA-enheten informerar innan boende som berörs, antingen via SMS eller via brev innan.

VA-enheten ber de boende att ha överseende med de eventuella olägenheter som arbetet medför.

Vid frågor, kontakta kundcenter KomIn. 0302-52 10 00