Vattensituationen - lägesrapport 2 augusti

Publiceringsdatum : 2018-08-02

Det är fortfarande en besvärlig vattensituation i Lerums kommun. Bevattningsförbudet finns kvar i hela kommunen och rekommendationen att koka dricksvattnet kvarstår för delar av kommunen.

VA-enheten fortsätter att ta prover på dricksvattnet som kommer från Lerums vattenverk. Prover tas dagligen på flera olika ställen ute på vattenledningsnätet. Tyvärr gav de senaste provsvaren utslag för en koliform bakterie. Det är inte en E.coli-bakterie.

Livsmedelsverket rekommenderar

Lerums kommun får hjälp av Livsmedelsverket expertgrupp VAKA. Det var de som inledningsvis rekommenderade kokning av dricksvattnet den 19 juli. Kommunen har en fortlöpande dialog med VAKA och utifrån de senaste provsvaren rekommenderar de alltså fortsatt kokning av dricksvattnet.

Alla verksamheter inom kommunen känner till kokningsrekommendationen och när det krävs köps det in dricksvatten.

En försiktighetsåtgärd

Det är viktigt att påpeka att kokningen av vatten är en försiktighetsåtgärd. Antalet anmälda sjukdomsfall hos invånarna är fortfarande normalt för årstiden. Vid sjukdomsfall som misstänks vara kopplade till dricksvattnet uppmanar vi till provtagning på en vårdcentral för att se om det är samma bakterie.

När kokningsrekommendationen upphör

När två provsvar efter varandra inte har några anmärkningar och kokningsrekommendationen upphör kommer VA-enheten meddela det via sms, kommunens hemsida, Instagram, Facebook och pressrelease.

Alla behöver inte koka vattnet

Kokningsrekommendationerna gäller de som får vatten från Lerums vattenverk. Ni som bor i Norsesund, Gråbo, Annekärr, Björboholm och Sjövik får vatten från andra vattenverk och behöver inte koka vattnet.

Bevattningsförbudet fortsätter

Det ihållande varma och torra vädret fortsätter. Det innebär att Lerums kommuns bevattningsförbud är kvar. Lerum är inte ensamma om att ha infört bevattningsförbud. Partille, Alingsås, Mark, Tjörn och Kungsbacka har bevattningsförbud. Vår grannkommun Härryda har skärpt vattenförbud vilket innebär att planteringar inte ens får vattnas med vattenkanna.

Länsstyrelsen ser allvarligt på situationen

Länsstyrelsen i Västra Götaland gick ut med ett pressmeddelande under onsdagen med en uppmaning att alla ska spara på vattnet.

Vattnet är inte slut

Även om vi har infört bevattningsförbud innebär det inte att vattnet tagit slut. Det finns en gräns utfärdad av Länsstyrelsen för hur mycket vatten som får tas ut från vattentäkterna. Kommunen för samtal med Länsstyrelsen om att få gå under de angivna gränserna.

Regn skulle underlätta situationen. Lördagens regnskur innebar att det tillkom vatten för två dagars förbrukning.