Vattensituationen - lägesrapport

Publiceringsdatum : 2018-07-31

Det kommer in många frågor till kommunen om vattenbristen och kokningsrekommendationen. Här kommer en uppdatering om hur läget är idag tisdag.

Kokning av vattnet:

Det pågår en kontinuerlig provtagning av vattenkvaliteten från Lerums vattenverk. Det krävs två godkända prov i rad för att vi ska häva rekommendationen att koka vattnet. När detta sker kommer vi att meddela invånarna via SMS, kommunens hemsida, Facebook och Instagram.
För att komma tillrätta med vattenkvaliteten pågår spolning av viktiga delar av ledningsnätet. Det har skett en omkoppling förbi en lågreservoar på vattenverket som ska rengöras och besiktigas.
Rekommendationen att koka vattnet är en försiktighetsåtgärd. Dricksvattnet har fått anmärkningar, men det är små anmärkningar.
Antalet anmälda sjukdomsfall är normalt för årstiden.

Alla behöver inte koka vattnet

Kokningsrekommendationerna gäller kommunalt dricksvatten i orterna Lerum, Stenkullen, Olstorp, Stannum, Floda och Tollered. Dessa orter får sitt dricksvatten från Lerums vattenverk. Ni som bor i Norsesund, Gråbo, Annekärr, Björboholm och Sjövik är kopplade till ett annat vattenverk och behöver inte koka ert dricksvatten.

Bristen på vatten

Grundvattennivån är låg och ytvattennivån är mycket låg i kommunen. Lerums vattenverk hämtar vatten från två sjöar. Det finns en vattendom utfärdad av Länsstyrelsen på hur mycket vatten som får tas från sjöarna. Vi är nära den gränsen vilket innebär att vi har en akut situation med vattenförsörjningen, och det är kort tid kvar till dess att vi når kritiska nivåer. 

Vattnet är inte slut

Det är viktigt att poängtera att vattnet inte tar slut i sjöarna när vi når gränsen. Samtal pågår med Länsstyrelsen om att få gå under minimigränsen och fortsätta att pumpa ut vatten.
Samtidigt är det viktigt att vi alla hjälps åt att minska förbrukningen av vatten. Bevattningsförbudet finns kvar. Vi har tidigare i juli sett att förbrukningen minskat med cirka 15 %, vilket är positivt.
Om vattenbristen förvärras har kommuner färdiga planer på hur vattnet ska fördelas, men vi hoppas givetvis att vi inte hamnar i den situationen.  

Kommunens planteringar

Vattnet som vi använder för bevattning av kommunens planteringar är inte vårt dricksvatten. Det sker en löpande utvärdering om vi ska fortsätta med bevattningen.