Växtrum – integration i det gröna

Publiceringsdatum : 2019-04-30

Grön SFI (Svenska för invandrare) är ett miljöprojekt som pågått det senaste året där hållbarhet, hälsa och natur genomsyrar SFIs svenskundervisning.

- Vi har elever på SFI med fantastiska förmågor och erfarenheter av odling och trädgård från sina hemländer. Det intresset berikar och stödjer språkundervisningen och elevernas språk utvecklas, säger Agnetha Rosander, SFI-lärare i Lerum.

Eftersom Grön SFIs projektmål är snabbare språkutveckling, integration, miljömedvetande, hållbarhet – socialt och globalt - och bättre hälsa var det naturligt för Agnetha, som är projektledare för Grön SFI, att kontakta Växtrum för att inleda ett samarbete.

- Jag ser flera vinster för kommunen, Växtrum och SFI. Dels är språkundervisning kopplat till praktiskt arbete och tidigare erfarenhet väldigt positivt ur inlärningssynpunkt, dels kan det här vara en möjlighet att lära känna infödda svenskar på ett naturligt sätt. Samtidigt får Växtrum ett rejält tillskott i sitt skötselarbete.

Därmed flyttar SFI-eleverna ur sina klassrum och sina odlingslådor vid Vuxenutbildningen i Dergårdsparken till Växtrums designade gröna platser.   

Hållbarhet i flera dimensioner

För Växtrum är det här ett naturligt steg att fortsätta vidga hållbarhetstanken.

- Växtrum är så mycket mer än grön hållbarhet. Vi har hela tiden jobbat med civilsamhället och ideella krafter för att skapa våra trädgårdar. Växtrum är hållbart ur alla aspekter. Vi välkomnar SFI-elevernas engagemang och kompetens in i projektet. Växtrum fungerar utmärkt som integrationsverktyg, säger Sylvia Dahlén, projektledare Växtrum i Lerum.

Bildtext: SFI-elever i Lerum deltar i årets Växtrum – där språkundervisning, praktiskt arbete, kamratskap och unika erfarenheter går hand i hand med gröna fingrar